Kuopion Kaupungin sykkivä sydän
jo yli sadan vuoden ajan

Kauppatori on sijainnut nykyisellä paikallaan jo 1850-luvulta lähtien. Se oli 1800-luvun kaupunkilaisten tärkein päivittäisen elintarvikehuollon keskus. Torikauppaa käytiin pöydiltä ja kojuista. Kauppahallin rakentaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 1897, jolloin kaunistuskomitea esitti valtuustolle kauppahallin rakentamista rumien ja epäsiistien kojujen tilalle. Kauppahallin suunnittelija Johan Victor Strömberg (1863 – 1932) oli syntyjään viipurilainen ja hän toimi Kuopion Teknillisessä koulussa huoneenrakennusopin lehtorina vuosina 1898 – 1928. Keskelle pientaloista muodostuvaa puutalokaupunkia noussut kauppahalli päätyjen torneineen ja kaarevine oviaukkoineen on tyyliltään jugendia ja sen tyylikkäimpiä edustajia Kuopiossa.

Historiaa ja tunnelmaa

Elokuussa vuonna 1902 kauppahalli aloitti toimintansa juhlallisin menoin ja musiikin soidessa. Uusi Savo uutisoi asiasta elokuun 2. päivän numerossaan:

”Kauppahalli awattiin eilisaamuna klo 7. Tilaisuus muodostui pieneksi juhlahetkeksi. W.P.K:n soittokunta soitti hallin edustalla ”Isänmaan wirren”, jonka jälkeen maisteri Granit piti puheen kaupan kehityksestä. Sitten soitti soittokunta vielä ”Sawolaisen laulun” ja ”Maamme”, johon juhlallisuus päättyi. Wäkeä kerääntyi tilaisuuteen aika lailla.

Yleisölle oli eilispäiwä suuri tutkimusretkipäiwä hallissa. Se katseltiin sekä ulko- että sisäpuolelta, kellariholwit myös. Arwostelu hallista kuulostaa olevan warsin yksimielinen, että se on komea, aistikas, tarkoituksen ja tarpeen mukainen laitos. Monen silmät owat ikäänkuin auwenneet älyämään, että tämmöinen laitoshan olisi kaupungissamme ollut tosi tarpeen jo aikoja sitten. Ja totta se on. Hallin tarpeellisuutta todistaa parhaiten se, että kaikki myymälät, luwultaan 60, menivät kaupaksi ennen awaamispäivää. Kaikki kauppiaat eiwät kumminkaan ehtineet eiliseksi päiwäksi siinä liikettään awata. Usealla on wuokrattuna kaksi, jopa kolmekin numeroa, etenkin teurastajilla.”

Lisäksi: ” Entäs sitten se mukawuus ja siisteys, joka hallissa wallitsee! Ostawaan yleisöön tekee se kerrassaan iloisen waikutuksen ja iloissaan tuntuiwat siitä olewan myöjätkin. Eiwät nyt tarwitse wärjöttää sateissa ja pakkasissa, waan kuiwin ja lämpösin käsin saa jokainen kaupat tehdä. Onnea wain kaikille hallissa kaupustelijoille!

Warsinkin hallin kauniita päätyjä pysähtywät ihmiset katselemaan. Joshan koristukset owat tulleet wähän maksamaankin, niin yleisön tyytywäisyys niihin palkitsee sen. Arkkitehti Strömberg, joka on piirustukset laatinut, ansaitsee kiitosta tästä rakennuksesta, joka on niin kaunis ja hauskan näköinen kuin hallirakennus ylipäätään woinee olla ja muuten niin tarkoituksen mukainen.”

Remontteja ja muutoksia

Vuosien varrella kauppahallia on remontoitu ajan vaatimusten mukaiseksi.

Kauppahallia on myöhemmin laajennettu. Vuonna 1914 valtuusto päätti rakentaa hallin yhteyteen Arne Sireliuksen piirustusten mukaan lihatarkastamon, joka myöhemmin toimi kalahallina.

Vuonna 1973 halli sai uuden värityksen arkkitehti Matti Höyhtyän suunnitelman mukaan. Halli maalattiin okranväriseksi ja ulkoseiniä koristavat runsaat korkokuvat eläin- ja kasvikunnan edustajineen saivat myös iloiset värinsä. Hallin seiniltä löytyy punaisia possuja, vihreitä haukia, valkeita lehmiä. Huuhkajat istuvat rivissä hallin päädyissä sulassa sovussa kuusenoksilla kiipeilevien oravien kanssa. Lisäksi seiniltä löytyy riistalintuja, sammakoita, lepakoita, rapuja, kaiken kaikkiaan 60 eläinfiguuria. Hallin ulkoseiniä koristavat myös komeat lumpeenkukat, valkoiset kaalinkerät, punaiset omenat ja turnipsit.

Viimeisin mittava remontti toteutettiin torin uudistuksen yhteydessä vuosina 2012-2013. Tuolloin muun muassa purettiin kalahalli ja paikalle rakennettiin pyöreä lasipaviljonki. Hallin ulkoseinät saivat uuden, intiankeltaisen värin ja seiniin palautettiin myös 1970-luvulla piilotettuja koristeita.

Scroll to Top